Wet Keten Aansprakelijkheid

Wet Keten Aansprakelijkheid

Kraanbedrijf Nederhoff BV

Kamer van Koophandel: Gouda, inschrijfnr. 29017578
Loonbelasting nr.: 0017.05.623.L.01
BTW/Omzetbelasting nr.: NL 0017.05.623B.02

Bedrijfsvereniging: 21. Vervoer
Aansluitnr.: 021-104.697.27.01.01

Bank: ING-Bank te Amsterdam
IBAN-code: NL 57 ING B 066.66.64.862
BIC-code: INGBNL2A

G-rekening
IBAN-code: NL 27 ING B 099.60.02.227
BIC-code: INGBNL2A

Als percentage loonsom houden wij 30% aan.

Verzekeringscondities

Werken onder de Algemene Voorwaarden VVT houdt in:

  • De verplichting tot een W.A.-verzekering tot € 2.500.000,–
  • De te hijsen last is verzekerd tot een bedrag van € 150.000,– mits de te hijsen last is voorzien van op de last berekende hijspunten; Ingeval de opdrachtgever hierin in gebreke blijft is opdrachtgever voor alle hieruit ontstane schade aansprakelijk.
  • De kraanexploitant is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade, ontstaan indien er buiten het gezichtsveld van de machinist gewerkt wordt en er verkeerde aanwijzingen gegeven worden danwel de te hijsen last niet goed aangehaakt wordt.
  • Onze kranen zijn tevens casco verzekerd en wij hebben voor transporten een vervoersaansprakelijkheidsverzekering, die de te vervoeren goederen verzekerd tot maximaal € 3,40 per kg.
  • Indien de waarde van de te transporteren goederen groter is dan € 3,40 per kg. danwel dat de te hijsen last met een waarde boven € 150.000,– verzekerd moet worden, kan via ons een verzekering afgesloten worden tegen een premie van 1,4 promille (1,4 ‰ ) van de totaalwaarde van de te verzekeren goederen en/of last, echter met een minimum van € 100,– (exclusief € 60,– poliskosten). Het eigen risico hierbij is € 2.500,–.

Wilt u meer weten over onze verzekeringscondities en de mogelijkheden die wij op onze projecten aanbieden? Neem dan contact met ons op.

088 565 5555